Spory gospodarcze i alternatywne metody ich rozwiązywania [w:] Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane

Publikacja Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane" ma na celu przedstawienie sposobu i zakresu oddziaływania regulacji prawnych w najważniejszych obszarach życia gospodarczego w Polsce. Rozdział Spory gospodarcze i alternatywne metody ich rozwiązywania", którego autorem jest Natalia Kabacińska, zawiera analizę porównawczą najpopularniejszych pozasądowych metod rozwiązywania sporów gospodarczych.


Monografia znajduje się w ofercie wydawnictwa C.H. Beck.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00