The Corporate Governance Review 2017 – eksperci WKB o ładzie korporacyjnym w Polsce

Nakładem wydawnictwa Law Business Research Limited ukazało się siódme wydanie „The Corporate Governance Review” – prestiżowego przeglądu poświęconego zasadom ładu korporacyjnego obowiązującym w 34 wybranych jurysdykcjach z całego świata.


Z uwagi na nieustannie powiększający się udział korporacji w obrocie gospodarczym i ich istotny wpływ na funkcjonowanie rynku, tematyka ładu korporacyjnego z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Publikacja jest zbiorem zwięzłych analiz dotyczących zasad  ładu korporacyjnego obowiązujących w poszczególnych porządkach prawnych oraz praktycznych skutków tych regulacji, umożliwiając wygodne i szybkie porównania.


Najwyższy poziom merytoryczny prezentowanych zagadnień gwarantuje grono zaproszonych do udziału w publikacji autorów – uznanych ekspertów  z dziedziny prawa spółek i ładu korporacyjnego z każdego z omawianych w publikacji porządków prawnych. Autorami rozdziału poświęconego Polsce są: dr hab. Andrzej Wierciński, senior partner kierujący zespołem fuzji i przejęć oraz praktyką prawa upadłościowego i restrukturyzacji oraz Anna Wojciechowska i Anna Wyrzykowska, współzarządzające praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego w kancelarii.


Zachęcamy do zapoznania się z publikacją oraz z polskim rozdziałem.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00