Nowy start-up związany z branżą reklamową (ad tech) powołany do życia przy wsparciu WKB

WKB doradzało założycielom Maurent Digital sp. z o.o. w procesie tworzenia start-upu zajmującego się opracowywaniem oprogramowania w formule SaaS związanego z działalnością reklamową w Internecie.


Wsparcie kancelarii obejmowało w szczególności doradztwo w negocjacjach z nowymi inwestorami (obejmujących umowę inwestycyjną i umowę wspólników ustalającą m.in. zasady współpracy oraz warunki wyjścia z inwestycji), negocjacjach dotyczących kontraktów z podwykonawcami, a także w zakresie opracowania strategii ochrony know-how, praw autorskich i idei mających kluczowe znaczenie dla planowanej działalności spółki.


Agnieszka Wiercińska-Krużewska (senior partner), Marcin Smolarek (partner) oraz Jakub Jędrzejak (partner) byli kluczowymi członkami zespołu WKB zaangażowanego w doradztwo założycielom Maurent Digital i spółce.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00