Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond

W dniu 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się międzynarodowe warsztaty „Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and Beyond”, współorganizowane przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) oraz brytyjskie stowarzyszenie naukowe Competition Law Scholars Forum (CLaSF). Kancelaria WKB wspiera organizację wydarzenia.

 

Uczestnicy wydarzenia dyskutować będą o wyzwaniach prawnych i instytucjonalnych, które stoją przed krajowymi organami ochrony konkurencji w świetle propozycji zmian Komisji Europejskiej.

 

Moderatorem jednego z paneli „Due Process, Proportionality and Independence” będzie Aleksander Stawicki, senior partner, kierujący zespołem prawa konkurencji.


Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniu – zgłoszenia przyjmowane są do 9 kwietnia 2017 r. pod adresem: cars@wz.uw.edu.pl.


Program wydarzenia

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00