Kancelaria WKB kolejny rok wspiera kampanię „Nasz ogród społeczny”

Już kolejny rok z sukcesem toczy się ogólnopolska kampania „Nasz Ogród Społeczny”, będąca odpowiedzią na coraz częściej spotykane w polskich miastach problemy braku zieleni oraz zanikających relacji międzyludzkich.


W ramach programu organizatorzy oferują wsparcie dla lokalnych inicjatyw zmierzających do upiększania miast poprzez tworzenie ogrodów, a jednocześnie przyczyniających się do odbudowywania więzi społecznych poprzez włączanie do ich wspólnej realizacji grup sąsiedzkich. We współpracujących w ramach kampanii społecznościach lokalnych powstają  w ten sposób nowe tereny zielone - przyjazne miejsca wypoczynku i sąsiedzkiej integracji.


Projekt „Nasz ogród społeczny” rozpoczął się w 2015 roku od programu pilotażowego. Z inicjatywy mieszkańców do tej pory działalność rozpoczęło 15 ogrodów zlokalizowanych w 12 polskich miastach (w tym m.in. Ogród Centrum Reduta w Gdańsku, Ogród Społeczny Krótka w Gorzowie Wielkopolskim, Ogród Społeczny na os. Szwoleżerów w Warszawie).


Inicjatorami i organizatorami programu są Green Cross Poland oraz pracownia miejskich transformacji Sociopolis, a honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęło: Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.


Kancelaria WKB od początku wspiera „Nasz Ogród Społeczny” od strony prawnej.

Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważne jest, aby miasta rozwijały się w sposób zrównoważony, uwzględniając potrzebę inwestowania w tereny zielone i budowę społeczności lokalnych. Cieszymy się, że jako partner tego projektu możemy przyczyniać się do pielęgnacji zarówno zieleni, jak i relacji międzyludzkich – mówi Maciej Szambelańczyk, partner w zespole prawa energetycznego i jeden z ekspertów kampanii.


Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach akcji i zakładania własnych ogrodów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.naszogrodspoleczny.pl, gdzie można znaleźć m.in. specjalną publikację. Organizacyjno-prawne kompendium wiedzy o tworzeniu ogrodów społecznych „Tu też będzie lepiej”, zawierającą wskazówki oraz odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przystąpienia do programu.


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00