Awanse prawników w kancelarii WKB

Miło nam poinformować, że z dniem 1 stycznia 2017 r. do grona partnerów kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr awansował dr Bartosz Turno, doradca (counsel) w zespole prawa konkurencji. Nominacje na doradców otrzymali natomiast Marta Midloch (projekty infrastrukturalne & PPP), Anna Wyrzykowska (prawo spółek i ładu korporacyjnego) oraz dr Jan Wszołek (nieruchomości i proces inwestycyjny). Wzmocnienia zarówno w wiodących, jak i prężnie rozwijających się praktykach WKB są odpowiedzią kancelarii na rosnące potrzeby klientów i umacniają jej silną pozycję na rynku usług prawniczych.Dr Bartosz Turno, LL.M. jest członkiem zespołu specjalizującego się w polskim i unijnym prawie konkurencji, prawie pomocy publicznej oraz w zagadnieniach związanych z postępowaniem administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa konkurencji, m.in. związanych z: kartelami, programami leniency, porozumieniami dystrybucyjnymi, praktykami polegającymi na nadużywaniu pozycji dominującej (w szczególności w sektorach regulowanych) oraz kontrolą koncentracji i prawem ochrony konsumentów. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawem europejskim.


W ostatnim czasie był zaangażowany w projekty między innymi dla: British American Tobacco reprezentując spółkę przed Prezesem UOKIK w sprawie kontroli koncentracji dotyczącej nabycia Grupy Chic, DOSSCHE MILS w postępowaniu w sprawie uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację polegającą na przejęciu przez Cargill kontroli nad polską spółką zależną klienta, a także Raben Group w procesie tworzenia oraz wdrażania na szczeblu europejskim (w 10 jurysdykcjach) programu compliance i PZU w sprawie decyzji Prezesa UOKiK, który (w dalszym ciągu nieprawomocnie) nałożył na ubezpieczyciela rekordową karę finansową za domniemany udział w kartelu (56 mln zł).


Jest prawnikiem rekomendowanym w Polsce przez międzynarodowe rankingi prawnicze takie jak Chambers Europe, The Legal 500 czy Global Competition Review. Jest autorem wielu cenionych publikacji w tym m.in. najnowszego Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz pierwszej polskiej monografii poświęconej programowi leniency (za którą otrzymał dwa prestiżowe wyróżnienia), a także członkiem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) przy WZ UW, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz International Association of Young Lawyers (AIJA). Z kancelarią WKB jest związany od listopada 2007 roku.


Marta Midloch współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych & PPP. Doradza klientom, m.in. z sektorów: energetycznego, gazowo-paliwowego, drogowego, kolejowego oraz transportu publicznego, na wszystkich etapach realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców (w tym z uwzględnieniem doradztwa na rzecz partnerów konsorcjum, obejmującego dobór optymalnej formy współpracy, przygotowanie i negocjowanie umów konsorcjum, bieżącą współpracę w ramach konsorcjum). Specjalizuje się także w doradztwie prawnym w ramach transakcji fuzji i przejęć, w tym transakcji sprzedaży oraz nabycia udziałów/akcji spółek (również publicznych) i przedsiębiorstw. Doradza w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych.


W ostatnim czasie doradzała m.in. spółkom z grupy Tauron przy realizacji strategicznych inwestycji (takich jak budowa nowych mocy wytwórczych czy wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania AMI), Enea SA  w związku z zawarciem umowy inwestycyjnej na budowę nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka oraz spółkom publicznym we wdrożeniu regulacji Market Abuse Regulation. Do zespołu kancelarii WKB dołączyła w 2014 roku.


Anna Wyrzykowska współkieruje praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz zespołem French desk. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa spółek, a także w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek oraz opracowywaniu wewnętrznych regulacji w zakresie ładu korporacyjnego. Prowadzi transakcje fuzji i przejęć, w tym transakcje sprzedaży oraz nabycia spółek lub przedsiębiorstw, jak również poprzedzające je procesy due diligence. Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa obrotu nieruchomościami i badaniach prawnych nieruchomości, doradza również na wszystkich etapach budowlanego procesu inwestycyjnego. Reprezentuje także klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych w zakresie prawa spółek oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości.


Ostatnio doradzała w związku z podziałem lub połączeniem spółek m. in. takim podmiotom jak EDF Polska, Tauron, Raben i Stena Recycling oraz w zakresie procesów due dilligence Enea S.A.


Jest współautorem książek: „Spółka z o.o. Zagadnienia praktyczne” oraz „Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych”. Związana z kancelarią WKB od 2012 roku.


Dr Jan Wszołek specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem rynku mieszkaniowego. Prowadzi badania prawne nieruchomości, a także uczestniczy w badaniach prawnych nabywanych spółek w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości i procesu budowlanego. Doradza w kwestiach nieruchomościowych oraz budowlanych deweloperom, inwestorom i właścicielom nieruchomości, w tym spółkom z sektora energetycznego – uczestniczył w badaniach prawnych ponad 20 projektów wiatrowych w zakresie procesu budowlanego i planowania przestrzennego. Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych związanych z nieruchomościami.


Doradza Panattoni Europe przy nabywaniu nieruchomości oraz zawieraniu umów najmu, umów o roboty budowlane, a także w kwestiach nieruchomościowych i budowlanych związanych z realizacją projektów logistycznych i przemysłowych. Doradza również BGK Nieruchomości S.A. przy nabywaniu od deweloperów projektów mieszkaniowych przeznaczonych pod wynajem, dostarczanych w systemie "pod klucz" oraz przy nabywaniu nieruchomości do banku ziemi, w tym także na potrzeby programu Mieszkanie+. W 2016 roku prowadził dla Dom Development S.A. badanie prawne nieruchomości przeznaczonej na realizację kolejnego etapu osiedla Marina Mokotów.


W Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił pracę doktorską dotyczącą umowy deweloperskiej. Jest również autorem monografii dotyczącej umowy deweloperskiej oraz licznych publikacji naukowych dotyczących prawa nieruchomości i procesu budowlanego. Dołączył do zespołu WKB w 2011 roku.


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00