WKB CZŁONKIEM ChangeBoardMember.com (CBM) – NOWATORSKIEGO SERWISU PRAWNICZEGO OFERUJĄCEGO WSPARCIE PRAWNE PRZY ZMIANIE CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W ZAGRANICZNYCH JURYSDYKCJACH

Zmiana członków organów spółek kapitałowych w rodzimej jurysdykcji nie jest procesem skomplikowanym, jednak skuteczne przeprowadzenie takich zmian w jurysdykcji obcej lub równolegle w kilku obcych jurysdykcjach – które operują na różnych zasadach, w oparciu o różne wymogi formalne – może okazać się  procesem żmudnym i czasochłonnym. Głównym celem CBM jest zaoferowanie wsparcia prawnego przy współpracy z lokalnymi kancelariami działającymi w różnych jurysdykcjach w przypadku planowanych zmian członków organów spółek kapitałowych w różnych krajach.


Na stronie CBM można zapoznać się z wymogami, które muszą zostać spełnione, aby efektywnie i skutecznie przeprowadzić zmiany w składzie organów spółek w obrębie 50 jurysdykcji na całym świecie, przy czym lista jurysdykcji sukcesywnie się powiększa. W całe przedsięwzięcie zaangażowane są najlepsze lokalne kancelarie prawne (np. Plesner w Danii, Taylor Wessing w Holandii czy Posse Herrera Ruiz w Kolumbii), które dbają o to, by informacje i materiały udostępniane na stronie były zawsze aktualne, ponadto pracownicy kancelarii odpowiadają na pytania związane z przeprowadzeniem zmian.


Serwis jest bezpłatny. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej  www.changeboardmember.com, na której znajduje się krótki film prezentujący usługę (film jest również dostępny w serwisie YouTube (Video)).

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00