Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zagadnienia praktyczne. Wydanie 7

Nakładem wydawnictwa Difin ukazało się siódme już wydanie książki „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zagadnienia praktyczne”, autorstwa Anny Wyrzykowskiej – współkierującej praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego kancelarii WKB oraz Moniki Król-Gajewskiej.


W siódmej edycji książki uwzględniono zmiany prawne wprowadzone od czasu poprzedniego wydania, a w szczególności zmiany wynikające z nowego prawa upadłościowego oraz aktualnych zasad rejestracji (zmian w zakresie rejestracji) dokonywanych w rejestrze przedsiębiorców w KRS. Monografia, skierowana w szczególności do praktyków, prezentuje doświadczenia autorek dotyczące zasad funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także zawiera bogaty zbiór wzorów pism.


Publikacja dostępna jest w sklepie internetowym wydawnictwa.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00