WKB doradcą ENEA w procesie negocjacji umowy inwestycyjnej dotyczącej budowy nowoczesnego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka

WKB doradzało ENEA  SA w procesie negocjacji umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektu Ostrołęka C, zawartej w dniu 8 grudnia 2016 r. ze spółkami Energa SA i Elektrownia Ostrołęka SA. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy na etapie przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1.000 MW. Docelowo Enea SA nabędzie od Energa SA akcje spółki celowej – Elektrowni Ostrołęka S.A., realizującej powyższą inwestycję stanowiące 50% w kapitale zakładowym tej spółki, o wartości ok. 101 mln zł.


WKB zapewniło ENEA SA kompleksową obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia badania due diligence spółki celowej oraz w zakresie negocjowania i zawarcia umowy inwestycyjnej.


Jerzy Baehr (senior partner), Jakub Jędrzejak (partner), Maciej Szambelańczyk (partner), Marta Midloch (senior associate), Tomasz Kozak (senior associate) oraz Krzysztof Sikorski (associate) byli kluczowymi członkami zespołu WKB obsługującego transakcję.


Publiczne ogłoszenia

http://ir.enea.pl/pr/337769/podpisanie-umowy-inwestycyjnej-z-energa-s-a-dotyczacej-zaangazowania-w-przygotowanie-do-budowy-budowe-oraz-eksploatacje-nowego-bloku-energetycznego-w-elektrowni-ostroleka

http://www.ir.energa.pl/pr/337771/podpisanie-umowy-inwestycyjnej-z-enea-s-a-dotyczacej-zaangazowania-w-przygotowanie-do-budowy-budowe-oraz-eksploatacje-nowego-bloku-energetycznego-w-elektrowni-ostroleka

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00