Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

21 listopada 2016 r. na rynku pojawiło się drugie, zaktualizowane wydanie eksperckiej publikacji Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz".


Współautorami komentarza (redakcja naukowa: Aleksander Stawicki, Edward Stawicki) są m.in. prawnicy z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr: dr Jerzy Baehr, Tomasz Feliszewski,
Paulina Komorowska, Wojciech Kulczyk, dr Tomasz Kwieciński, Marek Prętki, Aleksander Stawicki, dr Bartosz Turno, Emilia Wardęga, Aleksandra Wędrychowska-Karpińska, Agnieszka Wiercińska-Krużewska, dr hab. Andrzej Wierciński oraz Anna Witkowska.


Książka opublikowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer jest efektem pracy zespołu praktyków - w gronie autorów obok ekspertów kancelarii WKB znajdują się również przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz instytucji konsumenckich.


Opracowanie kładzie nacisk na praktyczne aspekty prawa konkurencji i praw konsumentów oraz tłumaczy zarówno prawne, jak i ekonomiczne uwarunkowania ingerencji organów państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych.


Wydaniu komentarza towarzyszyć będzie seria publikacji i wydarzeń (w tym webinariów) przygotowanych przez kancelarię WKB we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer. Szczegółowe informacje na ten temat będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz profilu kancelarii w serwisie LinkedIn już wkrótce.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00