WKB doradcą Dom Development w transakcji nabycia Fort Mokotów Inwestycje

WKB doradzało Dom Development S.A. w procesie nabycia 100% udziałów w spółce Fort Mokotów Inwestycje sp. z o.o.


Fort Mokotów Inwestycje sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej o powierzchni blisko 9,4 ha położonej w rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Racławickiej na warszawskim Mokotowie. Dom Development zamierza na części nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową zrealizować projekt inwestycyjny zakładający budowę około 750 lokali, w  tym około 100 apartamentów.


Kancelaria WKB zapewniła Dom Development S.A. kompleksową obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia badania due diligence Fort Mokotów Inwestycje sp. z o.o. oraz podczas negocjacji i zamknięcia umowy sprzedaży udziałów.


Zespół WKB obsługujący transakcję tworzyli: Magdalena Zienkiewicz (partner), Jakub Jędrzejak (partner), Magdalena Piszewska (senior associate) i Jan Wszołek (senior associate).


Publiczne ogłoszenie:

http://inwestor.domdevelopment.com.pl/pl/file/RB 28_2016 IP.pdf

Informacje prasowe:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dom-Development-kupil-grunt-w-Warszawie-za-133-5-mln-zl-3566005.html


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00