Compatibility of Transactional Resolutions of Antitrust Proceedings with Due Process and Fundamental Rights & Online Exhaustion of IP Rights

W lipcu nakładem wydawnictwa Springer International Publishing ukazała się kolejna z serii publikacji Międzynarodowej Ligi Prawa Konkurencji (LIDC) pod tytułem „Compatibility of Transactional Resolutions of Antitrust Proceedings with Due Process and Fundamental Rights & Online Exhaustion of IP Rights”.


Eksperci prawa ochrony konkurencji kancelarii WKB: Aleksander Stawicki (senior partner, zarządzający zespołem prawa konkurencji), dr Bartosz Turno (counsel) i Tomasz Feliszewski (senior associate) są współautorami rozdziału dotyczącego rozwiązań prawa polskiego w zakresie zachowania reguł gwarantujących poszanowanie praw przedsiębiorców decydujących się na współpracę z organami ochrony konkurencji (ang. Due Process in Antitrust Transactional Mechanisms). Obok zagadnień związanych z prawem antymonopolowym, książka omawia w ujęciu komparatystycznym także problem czynów nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do wyczerpania praw własności intelektualnej  w handlu elektronicznym. Prezentuje także główne trendy w tych obszarach, wskazuje różnice i przedstawia najbardziej interesujące zagadnienia w poszczególnych krajach, a także zawiera proponowane przez LIDC rozwiązania i zalecenia.


Z uwagi na międzynarodowy charakter publikacji jest ona szczególnie polecana przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w różnych krajach, oraz obsługującym ich prawnikom, aby mogli zapoznać się z przysługującymi im prawami w relacjach z organami ochrony konkurencji w różnych jurysdykcjach.


Publikacja do nabycia na stronie internetowej wydawnictwa.


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00