Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44911

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazał się „Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44911 pod redakcją prof. dr hab. Macieja Gutowskiego. Współautorem publikacji jest partner kancelarii WKB, współzarządzający dwoma zespołami: prawa energetycznego oraz prawa ubezpieczeniowego – dr hab. Jakub Pokrzywniak.


Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1-44911 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólną). Dr hab. Jakub Pokrzywniak jest autorem komentarza do art. 49, art. 352 oraz art. 285-3051, obejmujących Dział III  Kodeksu cywilnego – Służebności.


Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu prawa cywilnego,  z odniesieniem do najbardziej aktualnych poglądów doktryny, a także liczne orzecznictwo i jego analizę dokonaną pod kątem potrzeb praktyki. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury ułatwiają praktykom znalezienie rozwiązań problemów prawnych i zdobycie argumentów na poparcie prezentowanego stanowiska.

 

Zapraszamy do zakupu publikacji w księgarni internetowej wydawnictwa.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00