Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne

Dr hab. Jakub Pokrzywniak – partner, współzarządzający zespołem prawa energetycznego w kancelarii WKB, został współautorem monografii zbiorowej pt. „Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne” pod redakcją prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł, opublikowanej przez wydawnictwo C.H. BECK. Ekspert kancelarii WKB jest autorem jednego z rozdziałów pt. „Uwagi o konieczności udowodnienia faktu nielegalnego pobierania paliw i energii”.


Publikacja zawiera liczne opracowania, będące rzeczową próbą zaproponowania interpretacji dotyczącej różnorodnych problemów związanych z nielegalnym poborem energii, a także pogłębioną analizą prawną opartą o orzecznictwo zarówno sądów karnych, jak i cywilnych.


Praca obejmuje także rozważania na temat przeciwdziałania wspomnianym praktykom przy zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które doprowadzić mają w konsekwencji do znaczącego zminimalizowania tego zjawiska.


Publikacja skierowana jest do prawników-praktyków zajmujących się na co dzień tą problematyką, a poruszane tam zagadnienia mogą w istotny sposób przyczynić się do rozwoju nauki prawa energetycznego.


Monografia dostępna jest w sklepie internetowym wydawnictwa.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00