Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz

W maju 2016 roku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się komentarz do ustawy o odnawialnych źródłach energii pod redakcją naukową cenionych ekspertów kancelarii WKB: Jerzego Baehra, Piotra Lissonia, Jakuba Pokrzywniaka oraz Macieja Szambelańczyka.


Autorzy publikacji są specjalistami z zakresu energetyki i prawa energetycznego – pracownikami naukowymi lub praktykami mającymi doświadczenie w realizacji projektów z zakresu energetyki odnawialnej. W ich gronie znaleźli się eksperci z kancelarii WKB: dr Jerzy Baehr – współzałożyciel i partner zarządzający, kierujący zespołem prawa energetycznego; Adam Frąckowiak – senior associate w zespole prawa energetycznego; dr Piotr Lissoń – prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz gospodarki komunalnej; dr hab. Jakub Pokrzywniak – partner, współzarządzający zespołem prawa energetycznego oraz zespołem prawa ubezpieczeniowego; Aleksander Stawicki – senior partner kierujący zespołem prawa konkurencji; Maciej Szambelańczyk – partner w zespole prawa energetycznego oraz dr Sergiusz Urban – counsel kierujący zespołem prawa ochrony środowiska. Współautorem publikacji jest także dr inż. Krzysztof Hajdrowski – Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii w ENEA SA.


Publikacja zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jest komentarzem obejmującym wszystkie dziedziny energetyki odnawialnej oraz odnoszącym się kompleksowo do nowych mechanizmów oraz instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu oraz ciepła w instalacjach OZE.


Książka stanowi pierwsze tak gruntowne na rynku wydawniczym omówienie mechanizmów aukcyjnych, w tym zasad udziałów źródeł w nowym systemie, mechanizmów dopuszczania do udziału w akcji, sposobu ich przeprowadzania, rozstrzygania oraz rozliczeń.


Komentarz przeznaczony jest dla inwestorów branży odnawialnych źródeł energii oraz prawników zajmujących się obsługą prawną inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej. Może być również źródłem wiedzy dla przedstawicieli przedsiębiorców, organów administracji publicznej oraz innych instytucji zainteresowanych prawnymi uwarunkowaniami energetyki odnawialnej w Polsce.


Zapraszamy do zakupu publikacji w księgarni internetowej wydawnictwa.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00