Powiększa się grono doradców kancelarii WKB

Miło nam poinformować, że do grona doradców kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr dołączyły radca prawny Agnieszka Chwiałkowska i radca prawny Anna Wojciechowska. To kolejne promocje w tym roku po styczniowych wzmocnieniach w zespole wspólników i partnerów kancelarii.


Agnieszka Chwiałkowska jest członkiem zespołu prawa zamówień publicznych oraz wspiera zespół projektów infrastrukturalnych. Z kancelarią WKB jest związana od 2006 roku. Od ponad 10 lat doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom w zakresie prawa zamówień publicznych, w szczególności w branży energetycznej, transportowej oraz komunalnej. Jako dyplomowany ekspert ds. funduszy europejskich wspiera klientów również w sprawach związanych z ubieganiem się o przyznanie środków unijnych oraz ich rozliczaniem. Doradza także w projektach związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

W ostatnim czasie doradzała Tauron Dystrybucja S.A. przy przygotowaniu oraz przeprowadzeniu przetargu na dostawę tzw. inteligentnych liczników AMI, w ramach projektu Smart City Wrocław obejmującego największe tego typu jednorazowe wdrożenie smart meteringu dla dużego miasta. Wspierała również MPK w Poznaniu Sp. z o.o. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę jednej z najnowocześniejszych zajezdni tramwajowych w Europie (zajezdnia Franowo). Przygotowywała dokumentację przetargową dla szeregu postępowań przy wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".


Anna Wojciechowska współkieruje praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz zespołem German Desk. Ściśle współpracuje również z zespołami fuzji i przejęć oraz prawa własności intelektualnej i TMT. Ma duże doświadczenie w transakcjach nabywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz procesach restrukturyzacyjnych spółek.

W ostatnim czasie doradzała grupie Stock przy procesach restrukturyzacyjnych związanych z optymalizacją różnych aspektów działalności, a także EDF Polska S.A. w związku z zapewnieniem jednolitych zasad ładu korporacyjnego w grupie EDF oraz odkupem akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Doradzała również Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. w procesie nabycia od Bayer AG części biznesu dystrybucyjnego obejmującego portfolio wyrobów medycznych (transakcja prowadzona była równolegle w ponad 40 jurysdykcjach).

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek oraz fuzji i przejęć, między innymi na rzecz klientów niemieckojęzycznych. Obecnie wspiera m.in. niemiecką grupę kapitałową Possehl w związku z nabyciem udziałów w polskiej spółce produkcyjnej. Do zespołu WKB dołączyła w 2013 roku.


„Od kilku lat kancelaria WKB dynamicznie się rozwija w wielu obszarach doradztwa biznesowego. Praktyka prawa zamówień publicznych osiągnęła według rankingów status jednej z najbardziej uznanych w Polsce. Do tego sukcesu wieloletnią pracą przyczyniła się Agnieszka Chwiałkowska. Anna Wojciechowska miała ogromny wkład w zbudowanie praktyki prawa spółek oraz zespołu German Desk, a jej nominacja oznacza dalszy rozwój tych obszarów w kancelarii.” – powiedział partner zarządzający dr Jerzy Baehr.


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00