Praktyka prawa konkurencji i prawa energetycznego WKB nagrodzone w „Rankingu kancelarii regulacyjnych” Polityki INSIGHT

W dniu 28 stycznia 2016 r. w siedzibie „Polityki” odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników pierwszej edycji „Rankingu kancelarii regulacyjnych” przygotowanego przez analityków Polityki INSIGHT.


Kancelaria WKB otrzymała w tym rankingu dwa wyróżnienia: w kategoriach „Konkurencja” i „Energetyka”.


Zespół prawa konkurencji WKB, kierowany przez Aleksandra Stawickiego (senior partner) sklasyfikowany został w Grupie 1, natomiast praktyka prawa energetycznego, współzarządzana przez dr. Jerzego Baehra (managing partner) i dr. hab. Jakuba Pokrzywniaka (partner) sklasyfikowana została w Grupie 2


W obu kategoriach (prawo energetyczne i prawo konkurencji) WKB zostało sklasyfikowane najwyżej spośród wszystkich niezależnych polskich kancelarii, których zgłoszenia oceniane były w rankingu. Ponadto, zespół prawa konkurencji WKB otrzymał w swojej kategorii najwięcej punktów za „percepcję wśród klientów” (o 5 punktów więcej niż jakakolwiek inna kancelaria).


„Ranking kancelarii regulacyjnych” Polityki INSIGHT obejmuje pięć dziedzin prawa regulacyjnego – prawo bankowe, energetyczne, konkurencji, telekomunikacyjne i farmaceutyczne. Jest pierwszym w Polsce rankingiem kancelarii prawnych opartym o dane jakościowe. O pozycji w zestawieniu decydowała łączna ocena, na którą składały się cztery merytoryczne komponenty. Oprócz wspomnianej percepcji wśród klientów były to: kompleksowość usług, percepcja w branży i średnia z rankingów anglosaskich.


Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityki INSIGHT.


Dziękujemy wszystkim klientom i kolegom z branży prawniczej, którzy docenili pracę naszych zespołów, a nagrodzonym prawnikom serdecznie gratulujemy.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00