WKB doradzało Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. przy nabyciu portfolio wyrobów medycznych od Bayer AG

WKB doradzało Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. (“Panasonic Healthcare”) w zakresie prawa polskiego w procesie nabycia od Bayer AG („Bayer”) portfolio wyrobów medycznych służących do monitorowania poziomu cukru we krwi oraz lancetów dla osób z cukrzycą. Transakcja została przeprowadzona w 43 jurysdykcjach, a jej łączna wartość wyniosła ok. 1 miliarda Euro. W ramach polskiej części transakcji spółka zależna Panasonic Healthcare - Ascensia Diabetes Care Poland sp. z o.o. („Ascensia DC Poland”) nabyła bezpośrednio od Bayer Polska sp. z o.o. (spółki zależnej Bayer) aktywa obejmujące, między innymi, portfolio wyrobów medycznych.


WKB doradzało Panasonic Healthcare oraz Ascensia DC Poland w ramach całego procesu, zapewniając kompleksową obsługę prawną w odniesieniu do polskich aspektów transakcji. Wsparcie WKB obejmowało w szczególności przygotowanie i negocjowanie dokumentów transakcji oraz doradztwo w zakresie regulacji dotyczących wyrobów medycznych i ich refundacji, finansowania, prawa pracy, nieruchomości, ochrony środowiska, spraw korporacyjnych oraz ochrony danych osobowych.


Za koordynowanie prac zespołu WKB odpowiedzialny był Paweł Hincz (partner, zarządzający praktyką life sciences), wspierany przez Juliusza Krzyżanowskiego (senior associate, współzarządzający praktyką life sciences). W skład zespołu WKB wchodzili również: Ben Davey (partner, międzynarodowy doradca); Jakub Jędrzejak (partner) i Piotr Grabarczyk (senior associate) z zespołu bankowości i finansów; dr Izabela Szczygielska (doradca) z praktyki prawa pracy; Sylwia Czerwik-Drozdowicz (senior associate) z praktyki nieruchomości i procesu inwestycyjnego; dr Sergiusz Urban (doradca) z zespołu ochrony środowiska i zasobów naturalnych; Anna Wojciechowska (senior associate) z zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego; oraz Katarzyna Syska (associate) z praktyki prawa własności intelektualnej i TMT.


W zakresie poszczególnych aspektów transakcji WKB współpracowało m.in. z kancelariami Simpson Thacher & Bartlett, Gleiss Lutz i Reed Smith.


Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnymi komunikatami prasowymi dotyczącymi transakcji:

http://www.panasonic-healthcare.com/global/news/2016/0105

http://www.press.bayer.com/baynews/baynews.nsf/ID/A54CEBE15E618315C1257F30005049E5?OpenDocument

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00