WKB partnerem projektu „Nasz ogród społeczny”

Program „Nasz ogród społeczny”, którego inicjatorem jest organizacja Green Cross Poland, ma na celu wsparcie grup sąsiedzkich z całego kraju w tworzeniu własnych oaz zieleni oraz ogródków warzywnych w przestrzeni miejskiej. Dzięki projektowi społeczności lokalne uzyskają możliwość zbudowania silnych więzi opartych na współpracy, a miasta otrzymają dodatkowe, zagospodarowane tereny zielone.

Kancelaria WKB, jako partner projektu, zaoferowała wsparcie w zakresie konsultacji wszystkich materiałów programowych. Cieszymy się, że nasz wkład w to przedsięwzięcie może przynieść wiele korzyści dla ludzi i dla środowiska.


Szczegóły projektu na stronie: http://www.ogrodyspoleczne.org/

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00