WKB DORADCĄ PARTNERS GROUP PRZY NABYCIU PORTFELA NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria WKB doradzała światowemu managerowi inwestycji prywatnych Partners Group przy przeprowadzeniu transakcji mającej na celu zakup nieruchomości. Fundusz (działający w imieniu swoich klientów) we współpracy z partnerem operacyjnym Northern Horizon Capital, utworzył nowy wehikuł inwestycyjny, dzięki któremu nabyto portfel zawierający większość aktywów duńskiego funduszu BPT Optima.

 

Polska część transakcji obejmowała nabycie 100% udziałów w dwóch polskich spółkach nieruchomościowych posiadających nieruchomości na terenie „Młodego Miasta” (Young City Gdańsk) –  obszaru zlokalizowanego w nadwodnej części Gdańska, podlegającego rewitalizacji oraz obejmującego tereny postoczniowe. W pozostałych jurysdykcjach transakcja obejmowała portfel siedmiu znanych nieruchomości biurowo-handlowych w Tallinie, Rydze, Wilnie, Kaunas oraz Kłajpedzie, o łącznej powierzchni najmu 112.000 m².

 

Nabycie nieruchomości zostało uznane za największą tego typu transakcję w krajach bałtyckich w okresie pokryzysowym. Jej całkowita wartość wyniosła 163 miliony euro. Kancelaria WKB działała jako polski doradca prawny Partners Group, pracując wspólnie z Wistrand (Szwecja) oraz Sorainen (Litwa). Ze strony WKB transakcję prowadził partner Jakub Jędrzejak przy współpracy zespołu, w skład którego wchodzili Adrian Michalak i Sylwia Czerwik-Drozdowicz.


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00