Newsletter prawa konkurencji - nowelizacja ustawy

Dnia 10 czerwca 2014 r. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą szereg istotnych zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów („Ustawa”). Znowelizowana Ustawa stanie się obowiązującym prawem już 18 stycznia 2015 r.


Uchwalone zmiany polskiego prawa konkurencji sięgają daleko i mogą mieć znaczący wpływ na sytuację podmiotów gospodarczych oraz osób nimi kierujących. W obliczu nowego stanu prawnego przedsiębiorcy stoją przed koniecznością podjęcia aktywnych działań dostosowawczych oraz wzmożonych wysiłków w zakresie compliance.


W niniejszym newsletterze pokrótce omawiamy najistotniejsze z dokonanych zmian, podkreślając jednocześnie niektóre praktyczne konsekwencje nowych przepisów.

Kliknij aby pobrać newsletter

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00