Nowi prawnicy dołączają do WKB

Z początkiem października zespół kancelarii WKB powiększył się o dwóch prawników. Do kancelarii dołączył, w roli Partnera, Paweł Hincz, który będzie współpracował z zespołem fuzji i przejęć oraz Piotr Grabarczyk, który zasilił zespół bankowości i finansów. Obaj prawnicy posiadają szerokie doświadczenie w swoich dziedzinach i w istotny sposób wzmacniają zespoły WKB.

 

Paweł Hincz

Przed dołączeniem do zespołu kancelarii WKB pracował w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.


W swojej pracy koncentruje się na fuzjach i przejęciach, sektorze private equity oraz prawie korporacyjnym. W tym zakresie posiada szerokie doświadczenie w doradztwie na rzecz największych firm z sektora medycznego i farmaceutycznego, FMCG, bankowo - finansowego, produkcyjnego oraz energetycznego.

 

Piotr Grabarczyk

Przed dołączeniem do zespołu kancelarii WKB pracował przez ponad pięć lat w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej. 


Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat nagrody specjalnej im. Dariusz Zycha w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa handlowego w konkursie organizowanym przez redakcję Przeglądu Prawa Handlowego.


Specjalizuje się w transakcjach bankowo-finansowych, w tym transakcjach typu project finance oraz corporate finance oraz transakcjach obejmujących refinansowanie zadłużenia. Posiada istotne doświadczenie w zakresie doradztwa w transakcjach emisji dłużnych papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Doradzał w wielu projektach z zakresu restrukturyzacji korporacyjnej i finansowej przedsiębiorstw oraz projektach obejmujących doradztwo z zakresu upadłości.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00