Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji

Opublikowana w wydawnictwie Wolters Kluwer (kwiecień 2013) monografia stanowi wyczerpujące omówienie problematyki łagodzenia kar pieniężnych w polskich uregulowaniach prawnych. Opracowanie przeznaczone jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, ale może także zainteresować przedsiębiorców, pracowników organów administracyjnych oraz osoby zajmujące się legislacją. Autorem publikacji jest dr Bartosz Turno.

 

W książce omówiono między innymi:

  • genezę, założenia i cele programów łagodzenia kar pieniężnych,
  • modelowy (wzorcowy) program łagodzenia kar pieniężnych,
  • wszystkie decyzje Prezesa UOKIK wydane w latach 2004-2012, w których zastosowano program leniency.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00