Newsletter - Zasoby naturalne

W minionym roku wydarzyło się tak wiele i zarazem tak niewiele. Powolne prace nad projektem ustawy Prawo geologiczne i górnicze nadal trwają. Powołanie pod koniec listopada 2013 r. nowego Ministra Środowiska w osobie Macieja Grabowskiego daje jednak nadzieję na ich ukończenie. Rząd zasygnalizował, iż zamierza traktować priorytetowo kwestię gazu łupkowego, co doprowadziło do wznowienia dyskusji wśród i z przedstawicielami przedsiębiorców. Tymczasem branżę gazu łupkowego opuszczają kolejni znaczący gracze. Sytuacji nie polepsza niepewność co do ram legislacyjnych oraz rozbieżność stanowisk rządu i przemysłu w sprawie szeregu propozycji legislacyjnych. Istnieją także obawy dotyczące stosowania istniejących regulacji. W bieżącym numerze znajduje się:

  • omówienie opublikowanego ostatnio sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącego działań zarówno administracji publicznej, jak i przedsiębiorców, w zakresie wydobycia gazu łupkowego w Polsce, a także
  • analiza wybranych założeń propozycji nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, które mogą mieć wpływ na szeroko rozumianą branżę wydobywczą w Polsce, nie tylko na sektor gazu łupkowego.

Pobierz newsletter

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00