WARSZTATY: POZYSKIWANIE I UTRZYMANIE KLIENTA W ENERGETYCE

16-17 marca 2015, Warszawa

Zapraszamy serdecznie na warsztaty "Pozyskiwanie i utrzymanie klienta w energetyce", w ramach których zostaną poruszone następujące tematy:

  • Narzędzia i proces badania potrzeb klienta
  • Indywidualizacja produktów sprzedażowych
  • Problematyczne aspekty zawierania umów
  • Maksymalizacja szans na utrzymanie klienta
  • Internet jako nowy kanał dotarcia do klienta
  • Procedura reklamacji w praktyce
  • Zarządzanie relacjami i obsługa klienta po zawarciu umowy

Prelekcję w temacie obslugi procedury reklamacji wygłosi Maciej Szambelańczyk.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00