WARSZTATY: NOWE STANDARDY EMISYJNE I POMIAROWE W PRAKTYCE

13-14 kwietnia, WarszawaSerdecznie zapraszamy na warsztaty "Nowe standardy emisyjne i pomiarowe w praktyce", w ramach których będą poruszane następujące zagadnienia:

  • Ochrona powietrza w świetle ustawy POŚ – szczegółowe wymagania dotyczące standardów emisyjnych i pomiarowych
  • Transpozycja dyrektywy IED do prawa polskiego w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza Transpozycja dyrektywy IED do prawa polskiego w zakresie mechanizmów derogacyjnych
  • Szczegółowe wymagania wynikające z nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy POŚ, które obowiązują od 22 listopada 2014 r.
  • Wypełnianie nowych zobowiązań prawnych w zgodzie w nowymi rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy PÓŚ
  • Analiza ryzyk związanych z naruszeniem wymogów znowelizowanego POŚ
  • Pomiary emisji rtęci – jak dostosować przedsiębiorstwa do nowych standardów emisyjnychW ramach warsztatów Sergiusz Urban przybliży zagadnienie ryzyk związanych z naruszeniem wymogów znowelizowanego POŚ.


Szczegóły na stronie wydarzenia.


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00