Prawne i podatkowe aspekty czynności związanych z kapitałami spółki kapitałowej oraz zasady dysponowania tymi kapitałami – ujęcie praktyczne

W trakcie seminarium przybliżymy Państwu tematykę możliwych operacji na kapitałach w spółce kapitałowej, zarówno z prawnego, jak i podatkowego punktu widzenia.

 

Podczas seminarium dowiedzą się Państwo, na jakie zagadnienia należy zwracać uwagę, aby w sposób jak najbardziej efektywny z finansowego i podatkowego punktu widzenia, i jednocześnie prosty i bezpieczny, przeprowadzić podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, a także umorzyć udziały lub akcje. Odpowiemy, między innymi, na pytania, co oznacza finansowanie umorzenia z czystego zysku i jakie są jego konsekwencje, kiedy można wypłacić wynagrodzenie za umarzane udziały/akcje, a kiedy wyłączony jest obowiązek przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w przypadku obniżenia.

 

Ponadto dowiedzą się Państwo pod jakimi warunkami można dokonać wypłat z majątku spółki na rzecz wspólników, jak zwrócić dopłaty, czy też wypłacić dywidendę oraz czy można przeznaczyć zysk na wypłatę dywidendy, jeżeli spółka zanotowała stratę.

 

Omówimy również zasady tworzenia kapitałów w spółce (kapitał zakładowy, zapasowy czy rezerwowy) oraz wskażemy, jak i w jakich warunkach mogą być one wykorzystywane (wypłata dywidendy, pokrycie straty, podwyższenie kapitału etc.), zwłaszcza w kontekście planowanych czynności restrukturyzacyjnych.

 

Seminarium będzie miało charakter praktyczny – specjaliści z WKB podzielą się swoim doświadczeniem w rozwiązaniu różnorodnych problemów związanych z tą tematyką zdobytym w trakcie kilkunastoletniej praktyki.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00