Forum najlepszych praktyk biznesowych FIDIC

W dniach 6-7 listopada 2019 r. odbędzie się wydarzenie pt. "Forum najlepszych praktyk biznesowych FIDIC. FIDIC w procesie inwestycyjnym", organizowane przez dziennik Rzeczpospolita.


Podczas dwóch dni wykładów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się kompleksowo z różnymi aspektami procesu inwestycyjnego, wzajemnymi obowiązkami stron i praktyką przygotowywania dokumentów kontraktowych, w świetle warunków kontraktowych FIDIC.


Prelegentakmi podczas wydarzenia będą ekspertki z zespołu projektów infrastrukturalnych WKB, które poruszą następujące zagadnienia prawne:

  • Marta Midloch opowie o waloryzacji w kontekście warunków FIDIC oraz prawie odstąpienia według warunków FIDIC;
  • Agata Kukawka wygłosi prelekcję na temat najważniejszych kierunków zmian warunków kontraktowych FIDIC 2017.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się tutaj.


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00