Akademia Prawnika Przedsiębiorstw | Systemy regulacji dotyczących produktów w Unii Europejskiej – harmonizacja wymagań prawnych i rozszerzona odpowiedzialność producenta

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw serdecznie zapraszają prawników z firm członkowskich PSPP na szkolenie z cyklu Akademii Prawnika Przedsiębiorstw WKB. Jest to autorski program szkoleniowy opracowany przez ekspertów kancelarii WKB specjalnie z myślą o prawnikach wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorstw, w ramach którego koncentrujemy się na zagadnieniach prawnych kluczowych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

29 października 2019 r. | 10:00-12:30

siedziba WKB: Plac Małachowskiego 2, wejście A (od ul. Traugutta) 

 

W związku z wprowadzaniem w Unii Europejskiej i w Polsce rozwiązań legislacyjnych mających umożliwić wdrożenie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz tendencją do harmonizacji
wymagań wobec produktów na szczeblu UE coraz większe znaczenie dla przedsiębiorców ma umiejętność poruszania się w gąszczu regulacji dotyczących produktów. Regulacje te dotyczą tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta za los produktu w całym jego cyklu życia, a także odpowiedzialności poszczególnych uczestników łańcucha dostaw produktu za jego jakość i spełnienie obowiązków warunkujących jego wprowadzenie do obrotu. Wymagania związane z ochroną środowiska coraz częściej stanowią obligatoryjne kryterium oceny zgodności produktu z wymogami prawnymi, a ich uwzględnianie bywa wykorzystywane w reklamie i marketingu. Podczas szkolenia przedstawimy aktualne rozwiązania prawne oraz tendencje legislacyjne dotyczące styku obszaru ochrony środowiska oraz odpowiedzialności za produkt, żeby ułatwić uczestnikom poruszanie się w gąszczu regulacji i identyfikację ryzyka prawnego związanego z produkcją i dystrybucją produktów.

 

Zagadnienia:

  • Modele regulacji dotyczących produktów w UE: harmonizacja vs wzajemne uznawanie;

  • Systemy regulacji określających wymagania wobec produktów i zasady ich wprowadzania do obrotu;

  • Prawno-środowiskowe aspekty wymagań jakościowych wobec produktów;

  • Mechanizmy realizacji zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta;

  • Wymagania prawne stawiane produktom a rozszerzona odpowiedzialność producenta na przykładzie opakowań;

  • Pakiet gospodarki w obiegu zamkniętym – perspektywy na przyszłość.

 

Prowadzący:


 dr Sergiusz Urban

 Counsel, zarządzający praktyką ochrony środowiska. Specjalizuje się w   problematyce polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa   ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego. Doradza   klientom w zakresie: gospodarki odpadami, oceny oddziaływania na   środowisko i na obszary Natura 2000, decyzji środowiskowych, regulacji emisji przemysłowych oraz pozwoleń zintegrowanych. Zajmuje się zagadnieniami gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz za historyczne zanieczyszczenia, a także remediacji, jakości gleby i ziemi oraz ochrony przed hałasem. Wspiera również klientów w procesie uzyskiwania, zmian, przenoszenia oraz wygaszania pozwoleń i zezwoleń z zakresu ochrony środowiska, doradza w trakcie postępowań administracyjnych a także reprezentuje przed organami i sądami administracyjnymi. Rekomendacje: Chambers Europe, Who’s Who Legal.

 

 Piotr Popielarski 

 Radca prawny, senior associate. Doradza klientom w obszarze regulacji   dotyczących procesu produkcji i „cyklu życia” produktów począwszy   od zasad wprowadzania produktów do obrotu i wymogów dotyczących   ich jakości, poprzez regulacje dotyczące utrzymania ruchu   przedsiębiorstwa i relacji z organami nadzoru rynku, po problematykę gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Doradza producentom m.in. w toku postępowań kontrolnych i administracyjnych dotyczących jakości, oznakowania i dokumentacji produktów oraz w toku audytów zgodności działalności produkcyjnej lub gospodarki odpadami z wymogami regulacyjnymi.

 

Udział w szkoleniu można zgłaszać przesyłając wiadomość na adres: biuro@pspp.org.pl.

Szkolenie bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00