Nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym – problematyka wdrażania zmian w Spółkach Skarbu Państwa

W dniach 16-17 września odbędą się w Warszawie warsztaty na temat nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym organizowane przez MMC Polska.


Prelegentkami podczas wydarzenia będą dwie ekspertki z naszej kancelarii, które poruszą następujące zagadnienia:

  • Marta Midloch opowie o zmianie sposobu nadzoru nad Spółkami Skarbu Państwa;
  • Anna Wojciechowska przybliży zmiany w zakresie zasad zbywania akcji (udziałów) i praw wynikających z akcji (lub udziałów) należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Szczegółowy program wydarzenia

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00