Akademia Prawnika Przedsiębiorstw | Aktywa czy przedsiębiorstwo - co i kiedy lepiej sprzedać/kupić – aspekty podatkowe i prawne

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw serdecznie zapraszają prawników z firm członkowskich PSPP na szkolenie z cyklu Akademii Prawnika Przedsiębiorstw WKB. Jest to autorski program szkoleniowy opracowany przez ekspertów kancelarii WKB specjalnie z myślą o prawnikach wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorstw, w ramach którego koncentrujemy się na zagadnieniach prawnych kluczowych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

1 października 2019 r. | 10:00-12:30

siedziba WKB: Plac Małachowskiego 2, wejście A (od ul. Traugutta) 

 

Strukturyzacja transakcji M&A jest, poza decyzją biznesową o inwestycji lub dezinwestycji, jednym z pierwszych wyzwań przed którym stają strony każdej transakcji. Decyzja w tym zakresie powinna zostać poprzedzona wszechstronnym rozważeniem skutków, jakie wiążą się z wyborem jednej z dostępnych opcji. Podczas szkolenia prowadzący przybliżą podstawowe różnice pomiędzy najczęściej rozważanymi strukturami transakcji fuzji i przejęć, tj. nabyciem lub odpowiednio zbyciem przedsiębiorstwa, aktywów lub udziałów spółki przejmowanej uwzględniając ogólne uwarunkowania wynikające z prawa cywilnego, aspekty prawa podatkowego jak i prawa pracy. Podzielą się z uczestnikami doświadczeniami z własnej wieloletniej praktyki w obsłudze transakcyjnej.

 

Zagadnienia:

  • Przedsiębiorstwo, aktywa czy udziały – podstawowe różnice prawne struktur transakcji fuzji i przejęć;
  • Przeniesienie umów i odpowiedzialność za zobowiązania zbywcy przedsiębiorstwa;
  • Aspekty podatkowe nabycia / zbycia przedsiębiorstwa i aktywów, jak prawidłowo ustalić, czy przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo/zorganizowana część przedsiębiorstwa, aby uniknąć ryzyk podatkowych;
  • Spojrzenie na transakcje fuzji i przejęć z punktu widzenia prawa pracy – przejście zakładu pracy i podstawowe obowiązki stron transakcji z tym związane;
  • Czynniki biznesowe mogące wpłynąć na potencjalną strukturę transakcji (przykłady praktyczne).

 

Prowadzący:


 Jakub Jędrzejak 

 Radca prawny, partner współzarządzający praktyką fuzji i przejęć.   Specjalizuje się w prowadzeniu transakcji fuzji i przejęć, w tym   transakcji sprzedaży oraz nabycia spółek i przedsiębiorstw, jak
 również ich po-transakcyjnej integracji i restrukturyzacji. Był   zaangażowany w wiele transakcji M&A na rynku prywatnym. Doradza także w procesach przejęć podmiotów zagrożonych upadłością (distressed M&A) i w procesach restrukturyzacji oraz postępowaniach upadłościowych z elementami transakcyjnymi. Rekomendacje: Chambers Europe, Chambers Global, The Legal 500, IFLR1000 (Highly Regarded).

 

 Wioleta Polak

 Radca prawny, partner zarządzający zespołem prawa pracy. Ma   doświadczenie w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego   prawa pracy, restrukturyzacji zakładów pracy (w tym o charakterze   transgranicznym), prawno-pracowniczych aspektów transakcji
 korporacyjnych, tworzenia struktur wynagradzania, a także systemów motywacyjnych dla pracowników (w tym w sektorze bankowym). Doradza w opracowywaniu i wdrażaniu nowych struktur zatrudnienia i reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Rekomendacje: The Legal 500.

 

 Łukasz Czekański 

 Doradca podatkowy, counsel kierujący zespołem podatkowym.   Specjalizuje się w doradztwie podatkowym, w szczególności w   przygotowywaniu struktur podatkowych w transakcjach fuzji i przejęć   m.in. związanych z szeroko pojętą restrukturyzacją podmiotów   gospodarczych. Doradza także klientom w zakresie bieżącej obsługi podatkowej i reprezentuje w postępowaniach podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. Wspiera również klientów w zakresie pomocy publicznej i funduszy unijnych.

 

 Dominik Kulpa

 Prawnik, associate. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych.   Uczestniczył w projektach związanych ze zmianą struktury udziałowej,   transakcjach fuzji i przejęć spółek notowanych na Giełdzie Papierów   Wartościowych, banków i podmiotów prywatnych. Doradza również w   zakresie umów pomiędzy wspólnikami, a także przeprowadza analizy prawne due diligence spółek w związku z planowanymi transakcjami fuzji i przejęć.

 

Udział w szkoleniu można zgłaszać przesyłając wiadomość na adres: biuro@pspp.org.pl.

Szkolenie bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00