Konferencja "Przeszłość dla przyszłości – dwadzieścia pięć lat polskich zamówień publicznych"

25 lat temu została uchwalona w Polsce pierwsza ustawa o zamówieniach publicznych. Z okazji tego jubileuszu Redakcja miesięcznika Zamówienia Publiczne wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Konsultantów Zamówień Publicznych we współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego organizują Konferencję "Przeszłość dla przyszłości – dwadzieścia pięć lat polskich zamówień publicznych".


Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2019 roku w Warszawie. Uczestnicy wydarzenia rozmawiać będą zarówno o przeszłości jak i o przyszłości systemu zamówień publicznych w kontekście projektu nowej ustawy Pzp. W programie wydarzenia – oprócz licznych dyskusji i wystąpień – znajduje się również wręczenie honorowych nagród Publicus za szczególne zasługi dla polskiego systemu zamówień publicznych w minionym dwudziestopięcioleciu. 


Wśród zaproszonych do udziału w wydarzeniu ekspertów znalazł się Jan Roliński – senior partner zarządzający praktyką zamówień publicznych WKB – który w ramach panelu "Środki ochrony prawnej" wygłosi referat pod tytułem "Postępowanie odwoławcze".


Szczegółowy program wydarzenia na stronie organizatora.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00