Kongres Infrastruktury Polskiej

12 czerwca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Kongresu Infrastruktury Polskiej, której partnerem jest kancelaria WKB.


To jedna z największych konferencji poświęconych branży budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych prelekcji i dyskusji na temat wyzwań stojących przed branżą infrastrukturalną, nowej ustawy zamówień publicznych, aspektów związanych z procesem realizacji inwestycji czy też planowania rozwoju infrastruktury transportowej.


W kongresie czynny udział wezmą prawniczki z zespołu projektów infrastrukturalnych WKB:

  • Anna Flaga-Martynek – partner współzarządzająca praktyką projektów infrastrukturalnych – będzie uczestnikiem debaty otwarcia pt. „Polski sektor infrastruktury – bieżące wyzwania”;
  • Marta Midloch – partner współzarządzająca praktyką projektów infrastrukturalnych – weźmie udział w dyskusji na temat relacji między wykonawcami a inwestorami podczas debaty pt. „Relacja wykonawca – inwestor. Dialog czy dwa monologi? Waloryzacja kontraktów infrastrukturalnych”;
  • Agata Kukawka – prawnik z zespołu projektów infrastrukturalnych – wygłosi prelekcję na temat przyszłości infrastruktury transportowej w kontekście FIDIC 2017.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Program wydarzenia

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00