AKADEMIA PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW | Zarząd – powoływanie, odwoływanie, składanie rezygnacji w spółkach kapitałowych po nowelizacji ksh

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw serdecznie zapraszają prawników z firm członkowskich PSPP na szkolenie z cyklu Akademii Prawnika Przedsiębiorstw WKB. Jest to autorski program szkoleniowy opracowany przez ekspertów kancelarii WKB specjalnie z myślą o prawnikach wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorstw, w ramach którego koncentrujemy się na zagadnieniach prawnych kluczowych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.


12 czerwca 2019 r. | 10:00-12:30

siedziba WKB: Plac Małachowskiego 2, wejście A (od ul. Traugutta)


Z dniem marca  2019  r.  wejdą  w  życie  zmiany  dotyczące  zasad  funkcjonowania  spółek kapitałowych, mające na celu uproszczenie niektórych regulacji prawnych, w tym obowiązującego kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców. Jedną z takich zmian jest wyraźne uregulowanie kwestii sposobu złożenia rezygnacji jedynego/ostatniego bądź wszystkich członków zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej, która pomimo uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. nadal budziła liczne wątpliwości w dotychczasowej praktyce korporacyjnej. Biorąc pod uwagę fakt, iż dokładne określenie momentu skutecznej rezygnacji z funkcji członka zarządu ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jak również odnosi skutek w zakresie dalszej reprezentacji spółki, podczas szkolenia postaramy się przedstawić najważniejsze aspekty wprowadzanych zmian, których analiza może się okazać kluczowa z pespektywy jak najlepszego zabezpieczenia interesów obydwu stron.

 

Zagadnienia:

  • Zarząd w spółkach kapitałowych – wprowadzenie
  • Sposoby powoływania członków Zarządu – różnice pomiędzy spółką z o.o. a spółką akcyjną
  • Odnawianie mandatów członkom Zarządu – kiedy konieczne?
  • Jak skutecznie odwołać członka zarządu w spółce z o.o. oraz w spółce akcyjnej?
  • Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółkach kapitałowych – komu i jak należy złożyć oświadczenie?
  • Nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych – nowe zasady rezygnacji jedynego/ostatniego członka zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej.
  • Podsumowanie wprowadzonych zmian – czy nowe regulacje ograniczają możliwość szybkiej rezygnacji z funkcji członka zarządu?


Prowadzący:


Anna Wojciechowska

Radca prawny, partner zarządzający praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz zespołem German Desk. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek oraz fuzji i przejęć, między innymi na rzecz klientów niemieckojęzycznych. Ma rozległe doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, doradztwie przy transakcjach nabywania udziałów i akcji oraz w procesach łączenia, przekształcenia i podziałów spółek. Rekomendacje: Chambers Global, The Legal 500.Karina Chrostowska-Kozioł

Adwokat, senior associate. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek handlowych z różnych sektorów. Doradza przy zakładaniu i likwidacji spółek, uczestniczy w transakcjach sprzedaży udziałów i akcji, podwyższeniach kapitału zakładowego, umorzeniach udziałów i akcji oraz w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek.


 Udział w szkoleniu można zgłaszać przesyłając wiadomość na adres: biuro@pspp.org.pl.

 Szkolenie bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00