Kongres Brokerów

W dniach 29-31 maja 2019 r. odbędzie się w Mikołajkach doroczny Kongres Brokerów, organizowany przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem "Człowiek... a jednak!", a jego uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać o zagadnieniach branżowych z perspektywy człowieka, ponieważ –  jak piszą organizatorzy – „ubezpieczenia to nie polisy, to ludzie, którzy je kupują, tworzą i sprzedają”.  


Jakub Pokrzywniak – współzarządzający praktyką ubezpieczeniową w WKB – weźmie udział w dwóch wydarzeniach podczas Kongresu: 

  • wraz z mec. Anną Grykin poprowadzi organizowane przez InterRisk warsztaty „Czy broker jest bezbronny wobec zmiennych decyzji klienta?”;
  • wygłosi prelekcję wprowadzającą na temat rozwiązywania konfliktów w działalności brokerskiej oraz weźmie udział w dyskusji panelowej podczas debaty brokerskiej pt. "Porozmawiajmy o... współpracy".

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00