Konferencja „Zmiany zasad regulacji przedsiębiorstw wod-kan. Pierwsze doświadczenia”

11 kwietnia 2019 r. w Poznaniu odbędzie się konferencja „Zmiany zasad regulacji przedsiębiorstw wod-kan. Pierwsze doświadczenia”, której organizatorem jest miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Politechnika Poznańska.


Podczas konferencji analizie zostaną poddane zmienione, w wyniku nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy dotyczące regulacji przedsiębiorstw wod-kan.


Krzysztof Sikorski będzie jednym z prelegentów podczas wydarzenia i wygłosi prelekcję pt. "Zmiany w prawie – nie tylko ustawa zaopatrzeniowa".


Strona wydarzenia

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00