Konferencja Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia

W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Wiśle odbyła się XIV-ta edycja konferencji "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - sposoby zarządzania systemami oświetlenia". Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).


Głównymi tematami poruszanymi podczas konferencji byłyprawne aspekty oświetlenia dróg i miejsc publicznych, współpraca samorządu terytorialnego i operatorów systemów dystrybucyjnych w tworzeniu infrastruktury oświetleniowej, a także dobre praktyki projektowania oświetlenia. Uczestnicy rozmawiali również o technicznych i ekonomicznych aspektach oświetlenia oraz aktualnych i nowych możliwościach finansowania uinwestycji oświetleniowych.


Jednym z prelegentów podczas wydarzenia był Krzysztof Sikorski, który przybliżył problematykę relacji z gminami w kontekście działalności oświetleniowej, a także z działalności spółek energetycznych, w tym oświetleniowych i dystrybucyjnych.


Strona wydarzenia

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00