Pharmacovigilance 2019 – najważniejsze zmiany i aktualności

W dniach 19-20 marca 2019 r. w Warszawie odbędzie się konferencja "Pharmavigilance 2019", podczas której będą poruszane następujące zagadnienia:

  • Eudravigilance Data Analysis System wspólnotowym narzędziem identyfikacji sygnałów bezpieczeństwa farmakoterapii;
  • System Pharmacovigilance jako część systemu compliance przedsiębiorcy;
  • Postępowania referral w systemie pv;
  • Zastosowanie produktów leczniczych off-label oraz odpowiedzialności za ich stosowanie;
  • Okresowy raport o bezpieczeństwie (PSUR) – wytyczne i praktyczne wskazówki;
  • Monitorowanie danych literaturowych jako ważny aspekt nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych;
  • Pharmacovigilance – zadania organu rejestracyjnego a obowiązki i uprawnienia stron postępowania.
Jednym z prelegentów podczas wydarzenia będzie Maria Gutowska-Ibbs, która przybliży uczestnikom aspekty związane z zastosowaniem produktów leczniczych off-label oraz poruszy kwestie odpowiedzialności za ich stosowanie.


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00