Akademia Prawnika Przedsiębiorstw | Prawo odstąpienia w umowach wzajemnych – jak skutecznie i bezpiecznie z niego skorzystać

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw serdecznie zapraszają prawników z firm członkowskich PSPP na szkolenie z cyklu Akademii Prawnika Przedsiębiorstw WKB. Jest to autorski program szkoleniowy opracowany przez ekspertów kancelarii WKB specjalnie z myślą o prawnikach wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorstw, w ramach którego koncentrujemy się na zagadnieniach prawnych kluczowych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.


9 maja 2019 r. | 10:00-12:30

siedziba WKB: Plac Małachowskiego 2, wejście A (od ul. Traugutta)


Większość umów handlowych zawieranych przez przedsiębiorców stanowią umowy wzajemne. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której kontrahent nie wywiązuje się z umówionych warunków. Remedium na taką sytuację może być złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W trakcie szkolenia opowiemy w jakich sytuacjach możliwe jest jednostronne rozwiązanie umowy wzajemnej, jakie czynności należy podjąć, by doszło do skutecznego odstąpienia od umowy, a także odpowiemy na pytanie, czy możliwe jest jednostronne rozwiązanie umowy, gdy uprawnienia tego nie przewiduje jej treść. Przedstawimy również najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców, którzy próbują odstąpić od kontraktów oraz konsekwencje wynikające z takiego działania.


Zagadnienia:

  • Czym jest umowa wzajemna, a czym umowa niewzajemna;
  • Umowne odstąpienie od kontraktu wzajemnego oraz minimalne wymogi treści klauzuli odstąpienia;
  • Ustawowe odstąpienie od umowy wzajemnej – zasady ogólne;
  • Szczegółowe regulacje dotyczące odstąpienia od nazwanych umów wzajemnych;
  • Szczególne przypadki odstąpienia od umowy wzajemnej (odstąpienie przez syndyka masy upadłości);
  • Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej;
  • Najczęstsze błędy związane z jednostronnym rozwiązywaniem kontraktów oraz skutki wadliwego odstąpienia od umowy.


Prowadzący:


Marta Midloch

Radca prawny, partner współzarządzający zespołem projektów infrastrukturalnych. Doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom na wszystkich etapach realizacji projektów, w tym z uwzględnieniem usług doradztwa na rzecz partnerów konsorcjum, obejmującego dobór optymalnej formuły współpracy, przygotowanie i negocjowanie umów oraz bieżącą współpracę w ramach konsorcjum. Doradza także w ramach transakcji sprzedaży oraz nabycia udziałów/akcji spółek (również publicznych) i przedsiębiorstw, a także w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Rekomendacje: The Legal 500 EMEA.Rafał Woźniak
Adwokat, senior associate. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w ramach projektów infrastrukturalnych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy, specjalizuje się także w prawie zamówień publicznych. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach mediacyjnych, jak i na etapie przedprocesowym. Wielokrotnie reprezentował klientów w sporach związanych z przedterminowym rozwiązaniem umów. Doradza w transakcjach fuzji i przejęć oraz w procesach restrukturyzacji, przekształceń własnościowych i organizacyjnych przedsiębiorców, jak również w postępowaniach upadłościowych.Udział w szkoleniu można zgłaszać przesyłając wiadomość na adres: biuro@pspp.org.pl.

Szkolenie bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00