Nowe regulacje prawne dla biogazowni rolniczych

8 stycznia 2019 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie branży biogazowej pt. "Nowe regulacje prawne dla biogazowni rolniczych".


Uczestnicy wydarzenia będą rozmawiać m.in. na temat nowezliacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, wyzwaniach dla biogazu roniczego w 2019 roku, cenach energii elektrycznej oraz aukcjach OZE. Jednym z prelegentów podczas spotkania będzie Maciej Szambelańczyk - partner z zespołu energetycznego WKB - który przybliży nowe regulacje prawne dotyczące wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w biogazowniach po 2018 r.


Program wydarzenia

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00