AKADEMIA PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW | UNIJNE PIENIĄDZE – JAK JE BEZPIECZNIE WYDATKOWAĆ, BY UNIKNĄĆ ZWROTU ŚRODKÓW Z ODSETKAMI?

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw serdecznie zapraszają prawników z firm członkowskich PSPP na kolejne szkolenie z cyklu Akademii Prawnika Przedsiębiorstw WKB. Jest to autorski program szkoleniowy opracowany przez ekspertów kancelarii WKB specjalnie z myślą o prawnikach wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorstw, w ramach którego koncentrujemy się na zagadnieniach prawnych kluczowych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.


22 listopada 2018 roku | 10:00-12:30

siedziba WKB: Plac Małachowskiego 2, wejście A (od ul. Traugutta)


Podczas szkolenia omówimy najważniejsze zagadnienia mające wpływ na prawidłowe wykonywanie umów o dofinansowanie i zminimalizowanie ryzyka zwrotu środków unijnych.


Zagadnienia:

  • Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy o dofinansowanie? Podstawowe prawa i obowiązki beneficjenta.
  • Efekt zachęty oraz trwałość projektu – co oznaczają te pojęcia, dlaczego mają istotne znaczenie dla przedsiębiorcy i jak są stosowane w praktyce przez organy udzielające wsparcia?
  • Jak przedsiębiorca powinien się przygotować do prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie (obowiązki informacyjne, zasady wyboru wykonawców etc.).
  • Zbycie majątku sfinansowanego ze środków publicznych lub zmiana kontroli nad przedsiębiorcą a ryzyko zwrotu otrzymanego dofinansowania.
  • Dofinansowanie ze środków publicznych jako pomoc publiczna – zasady obliczania wysokości pomocy, koszty kwalifikowalne, definicja jednego przedsiębiorstwa w pomocy de minimis.
  • Konsekwencje związane z obowiązkiem zwrotu dofinansowania (w tym ryzyko wykluczenia z ubiegania się o kolejne dofinansowanie.


Prowadzący:


Łukasz Czekański – doradca podatkowy, counsel, zarządzający zespołem podatkowym oraz zespołem pomocy publicznej i funduszy unijnych. Ma rozległe, kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu pomocy publicznej zarówno dla podmiotów publicznych udzielających finansowania (np. stała obsługa prawna BGK we wdrażaniu inicjatywy JEREMIE  latach 2009 – 2016), jak również podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Prowadzi szkolenia w zakresie pomocy publicznej oraz jest współautorem podręcznika „Pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacje” przygotowanego na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Piotr Gajek – adwokat, senior associate w zespole pomocy publicznej i funduszy unijnych oraz zespole rozwiązywania sporów. Ma kilkuletnie doświadczenie w doradztwie przy projektach współfinansowanych z funduszy UE oraz w przygotowaniu opinii prawnych dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych, oceniając ryzyko otrzymania bądź udzielenia przez nich pomocy publicznej. Prowadzi szkolenia w zakresie pomocy publicznej oraz jest współautorem podręcznika „Pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacje” przygotowanego na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Udział w szkoleniu można zgłaszać przesyłając wiadomość na adres: biuro@pspp.org.pl.

Szkolenie bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00