AKADEMIA PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW | Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych i sposoby zabezpieczania transakcji

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw serdecznie zapraszają prawników z firm członkowskich PSPP na kolejne szkolenie z cyklu Akademii Prawnika Przedsiębiorstw WKB. Jest to autorski program szkoleniowy opracowany przez ekspertów kancelarii WKB specjalnie z myślą o prawnikach wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorstw, w ramach którego koncentrujemy się na zagadnieniach prawnych kluczowych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.


8 listopada 2018 roku | 10:00-12:30

siedziba WKB: Plac Małachowskiego 2, wejście A (od ul. Traugutta)


Podczas szkolenia opowiemy o sposobach finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, umowach z tym związanych oraz stosowanych w takich sytuacjach zabezpieczeniach.


Zagadnienia:

  • Metody finansowania przedsięwzięć gospodarczych (kredyt bankowy, obligacje, emisja akcji, venture capital, faktoring, leasing, dopłaty do finansowania, dotacje i subwencje).
  • Przykładowy pakiet dokumentów finansowaniu w transakcji kredytowania bankowego (wstępne warunki finansowania, umowa kredytowa, dokumenty zabezpieczeń).
  • Przykładowy pakiet zabezpieczeń (zastaw rejestrowy na udziałach, hipoteka, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, pełnomocnictwo do rachunków, gwarancja/poręczenie).


Prowadzący:


Marcin Smolarek – adwokat, partner odpowiedzialny za praktykę bankowości i finansów. Doradza w zakresie finansowania i refinansowania projektów, umów kredytowych, restrukturyzacji zadłużenia oraz sporów z udziałem instytucji finansowych. Od wielu lat jest ekspertem w zakresie sekurytyzacji i obrotu wierzytelnościami (secondary market). Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z finansowaniem inwestycji i LBO, a także z finansowaniem nabywania nieruchomości lub inwestycji budowlanych. Zajmuje się także doradztwem przedsądowym dotyczącym zwłaszcza restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców zagrożonych niewypłacalnością i egzekucją. Rekomendacje: Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500, IFLR1000


Piotr Grabarczyk – radca prawny, senior associate. Specjalizuje się w transakcjach bankowo-finansowych, w tym transakcjach typu project finance, real estate finance i corporate finance oraz obejmujących refinansowanie zadłużenia. Doradzał w wielu projektach z zakresu restrukturyzacji korporacyjnej i finansowej przedsiębiorstw oraz obejmujących ogólne doradztwo z zakresu upadłości. Ma również doświadczenie w doradztwie przy transakcjach emisji dłużnych papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach kapitałowych (w tym obejmujących emisję obligacji high-yield) oraz doradztwie transakcyjnym w ramach projektów sprzedaży udziałów i akcji. Rekomendacje: The Legal 500


Udział w szkoleniu można zgłaszać przesyłając wiadomość na adres: biuro@pspp.org.pl.

Szkolenie bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00