Kongres Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta

W dniach 11-12 października w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Kongresu Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta organizowana przez TOR. Kancelaria WKB jest partnerem prawnym wydarzenia.


Tematyka tegorocznego kongresu obejmuje m.in. obszary związane z polityką transportową miast i regionów, rozwojem infrastruktury tramwajowej, elektromobilnością, bezpieczeństwem oraz nowoczesnymi rozwiązaniami dla transportu publicznego i parkingów. Poruszane będą też zagadnienia związane z polityką miasta względem tzw. „mobilności aktywnej” oraz kwestie logistyki miejskiej. Od tego roku kongres organizowany jest pod nową nazwą, której drugi człon (Inteligentne Miasto) ma wskazywać na znacznie szerszy aspekt wydarzenia.


W panelach dyskusyjnych podczas wydarzenia udział wezmą eksperci WKB:

  • Marta Midloch – counsel współzarządzająca zespołem projektów infrastrukturalnych | Transport publiczny w strategii rozwoju państwa i samorządów
  • Maciej Szambelańczyk – partner w zespole energetycznym | Praktyczne konsekwencje ustawy o elektromobilności
  • Magdalena Czenko – prawnik w zespole projektów infrastrukturalnych | Pojazdy autonomiczne szansą dla osób o ograniczonej mobilności?


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00