AKADEMIA PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW | JAK ZAPOBIEGAĆ NEGATYWNYM ZJAWISKOM W MIEJSCU PRACY – MOBBING I MOLESTOWANIE SEKSUALNE

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw serdecznie zapraszają prawników z firm członkowskich PSPP na kolejne szkolenie z cyklu Akademii Prawnika Przedsiębiorstw WKB. Jest to autorski program szkoleniowy opracowany przez ekspertów kancelarii WKB specjalnie z myślą o prawnikach wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorstw, w ramach którego koncentrujemy się na zagadnieniach prawnych kluczowych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.


16 października 2018 roku | 10:00-12:30

siedziba WKB: Plac Małachowskiego 2, wejście A (od ul. Traugutta)


W ramach szkolenia omówimy istotę niepożądanych zjawisk (takich jak mobbing i molestowanie seksualne) w środowisku pracy, ich wpływ na efektywność świadczonej pracy oraz skutki, jakie mogą mieć zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Przybliżymy problematykę przeciwdziałania tym zjawiskom w miejscu pracy, a także podzielimy się swoimi doświadczeniami w zakresie sposobów obrony przed ewentualnymi roszczeniami pracowników. Zaprezentujemy także wachlarz działań, dzięki którym pracodawcy mogą zminimalizować wystąpienie tego typu zjawisk w swoich przedsiębiorstwach.


Zagadnienia:

  • mobbing i molestowanie seksualne – pojęcia prawne – różnice;
  • przykładowe zachowania niepożądane;
  • czynniki sprzyjające powstawaniu niepożądanych zjawisk w zakładzie pracy;
  • skutki omawianych zjawisk dla pracowników;
  • obowiązki pracodawcy – praktyczne sposoby przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w zakładzie pracy;
  • konsekwencje mobbingu i molestowania dla zakładu pracy;
  • ochrona przed roszczeniami pracowników w świetle prawa;
  • statystyki;
  • civility – nowy trend w zarządzaniu ograniczający ryzyko niepożądanych zachowań w miejscu pracy.


Prowadzący:


Wioleta Polak – radca prawny, counsel, kieruje zespołem prawa pracy. Ma doświadczenie w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji zakładów pracy (w tym o charakterze transgranicznym), prawno-pracowniczych aspektów transakcji korporacyjnych, tworzenia struktur wynagradzania, a także systemów motywacyjnych dla pracowników (w tym w sektorze bankowym). Doradza w opracowywaniu i wdrażaniu nowych struktur zatrudnienia i reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Rekomendacje: The Legal 500


Monika Walasek – adwokat, senior associate. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w rozwiązywaniu sporów, w szczególności wynikających ze stosunku pracy. Wspiera klientów w procesach zwolnień grupowych oraz przy restrukturyzacji zatrudnienia. Sporządza projekty wewnętrznych polityk i regulaminów oraz dokumentację pracowniczą, a także opinie prawne, m.in. z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zakazu konkurencji.


Udział w szkoleniu można zgłaszać przesyłając wiadomość na adres: biuro@pspp.org.pl.

Szkolenie bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00