VI Kongres Infrastruktury Polskiej

14 czerwca 2018 r. w Warszawie odbędzie się VI edycja Kongresu Infrastruktury Polskiej  jednej z największych konferencji poświęconych budownictwu inżynieryjnemu w Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Zespół Doradców Gospodarczych TOR, a kancelaria WKB została parnterem prawnym kongresu.


W programie przewidziano wiele ciekawych prelekcji i paneli dyskusyjnych, w których udział wezmą również członkowie zespołu infrastrukturalnego kancelarii WKB:

  • Anna Flaga-Martynek (partner współzarządzająca zespołem) weźmie udział w debacie strategicznej „Zagrożenia w realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych.”,
  • Marta Midloch (counsel współzarządzająca zespołem) i Agata Kukawka wygłoszą prelekcję na temat relacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – jakie są ryzyka dotyczące umów podwykonawczych i jak je ograniczać.


Strona wydarzenia


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00