Kształcenie kadr dla lotnictwa jako element budowy zasobów systemu obronnego państwa

22 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Kształcenie kadr dla lotnictwa jako element budowy zasobów systemu obronnego państwa” organizowana przez Akademię Sztuki Wojennej.


Celem wydarzenia jest identyfikacja potrzeb podmiotów lotnictwa cywilnego i państwowego w zakresie wiedzy i kompetencji kadr dowódczych i kierowniczych oraz określenie możliwości dostosowania programów kształcenia do obecnych wymagań.


Jedną z prelegentek podczas konferencji będzie Jadwiga Stryczyńska, ekspert z zakresu prawa lotniczego, która wygłosi prelekcję pt. „Wykorzystanie systemów szkolenia lotnictwa cywilnego w tworzeniu kadry wojskowej – analiza praktyczna”.


Strona wydarzenia

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00