III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017

W dniach 19-20 października 2017 roku na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbędzie się III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017, organizowany przez Europejskie Centrum Biznesu. Kancelaria WKB została partnerem głównym wydarzenia.

 

„Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” to temat przewodni nadchodzącego wydarzenia. Przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu będą poruszać kwestie związane z zabezpieczeniem polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.


Eksperci z zespołu energetycznego kancelarii WKB: dr Jerzy Baehr (senior partner) oraz Maciej Szambelańczyk (partner) będą moderatorami panelu „Energetyka”, w którym udział weźmie Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz zarządzający największymi przedsiębiorstwami branży energetycznej i infrastrukturalnej w Polsce.


Strona wydarzenia

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00