Decyzje środowiskowe – praktyczne aspekty i nowe wyzwania dla inwestorów

W dniach 25-26 września 2017 roku w Warszawie odbędą się warsztaty pt. Decyzje środowiskowe – praktyczne aspekty i nowe wyzwania dla inwestorów”, organizowane przez MMC Polska.


Podczas warsztatów – prowadzonych przez praktyków i ekspertów z zakresu ochrony środowiska naturalnego – zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Wpływ nowelizacji Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie na postępowania przedsiębiorców;
  • Regulacje dotyczące formalno-prawnego przygotowania inwestycji;

  • Wodnoprawne uwarunkowania realizacji inwestycji;

  • Proces uzyskania decyzji środowiskowych;

  • Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a decyzje środowiskowe;

  • Relacje pomiędzy Urzędami a Inwestorami – nowe prawa i obowiązki poszczególnych stron – panel dyskusyjny.


Jednym z prelegentów będzie zarządzający zespołem prawa ochrony środowiska kancelarii WKB – dr Sergiusz Urban, który podczas drugiego dnia warsztatów omówi temat „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a decyzje środowiskowe”.


Strona wydarzenia

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00