XX Konferencja GAZTERM 2017

W dniach 15-17 maja 2017 roku w Międzyzdrojach odbędzie się jubileuszowa XX edycja Konferencji GAZTERM poświęcona tematowi: „Perspektywy dla nowego modelu rynku gazu w regionie Trójmorza”.


Uczestnicy konferencji – specjaliści i przedstawiciele branży gazowniczej, ciepłowniczej i energetycznej, reprezentanci środowisk naukowych oraz producenci urządzeń dla gazownictwa i energetyki – będą poruszać następujące zagadnienia:

  •     Plan gazyfikacji kraju do roku 2020,
  •     Rozbudowa podziemnych magazynów gazu a rozwój rynku gazu,
  •     Projekty innowacyjne w polskim gazownictwie,
  •     Perspektywy dla paliwa gazowego w elektroenergetyce,
  •     Strategia wobec bałtyckich złóż węglowodorów,
  •     Nowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu,
  •     Rozwój infrastruktury handlowej w Polsce – giełda  gazu a platforma obrotu,
  •     Bezpieczeństwo morskich szlaków transportu LNG,
  •     Nowi dostawcy gazu na rynek europejski: Azerbejdżan, Iran, USA.


W wydarzeniu udział wezmą zarządzający zespołem prawa energetycznego kancelarii WKB: dr Jerzy Baehr (partner zarządzający) oraz dr hab. Jakub Pokrzywniak (partner), którzy wygłoszą prelekcję pt. „Implementacja Dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce”, a także Anna Urbańczyk, członek zespołu prawa energetycznego, która wraz z dr hab. Jakubem Pokrzywniakiem wygłosi prelekcję pt. Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w prawie energetycznym.


Strona wydarzenia

Program wydarzenia

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00