Ogólnopolska Konferencja Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”

W dniu 19 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Prawa Energetycznego „Prawo z energią”. Tematem przewodnim wydarzenia organizowaneego przez ELSA (The European Law Students’ Association) będzie „System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE”.


Konferencja naukowa będzie poświęcona przede wszystkim regulacjom prawnym zawartym w przepisach ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródeł energii, a także w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w innych przepisach powiązanych z ustawą o OZE, określających zasady organizowania i przeprowadzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcji na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.


Podczas konferencji wystąpią specjaliści z zakresu prawa energetycznego – przedstawiciele środowiska naukowego i praktycy, przedstawiciele kancelarii prawnych oraz administracji centralnej, w szczególności Ministerstwa Energii oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Uczestnicy wysłuchają także referatów przygotowanych przez studentów – finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego ,,Prawo z energią”. Wydarzenie zakończy się wyłonieniem zwycięzców IV edycji konkursu.


Jednym z prelegentów wydarzenia będzie dr hab. Jakub Pokrzywniak, partner współkierujący zespołem prawa energetycznego, który wygłosi prelekcję pt. ,,Niedostatki ustawy o OZE w zakresie zapobiegania uczestnictwa w aukcjach nierzetelnych wytwórców".


Strona wydarzenia

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00